Kollektivtrafik

Kollektivtrafik ska vara tillgänglig i hela länet. Det ska finnas möjligt att ta sig med kollektivtrafik till skola, arbete och övriga knutpunkter med service. Detsamma gäller för transport till och från våra sjukhus. Samarbetet mellan kommunerna och regionen är viktigt. Vi kan att ta del av goda exempel från varandra. Samarbete mellan regioner kan även det vara en framgångsfaktor för öka tillgängligheten vid våra gränsområden. En strävan mot att all vår kollektivtrafik ska vara smart och effektiv är viktig för att inte köra tomma stora bussar. Pendlarparkeringar bör finnas på strategiska platser runt om i vårt län. Dessa kan även användas för att öka möjligheter till samåkning. När bussarna ändå går i ett stråk där annan service saknas skulle det vara bra att utveckla tjänster som kunde kopplas till den trafiken. Ett exempel skulle kunna vara att frakta paket. Kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt i våra större tätorter. Om fler väljer att ta bussen kan vi göra satsningar på mindre lönsamma stråk.

Vi vill:

  • att närtrafiken ska utvecklas
  • verka för kollektivtrafik för arbetspendling, studenter och gymnasieungdomar i hela länet
  • att det finns pendlarparkeringar på strategiska platser i hela vår region
  • att det ska finnas möjlighet att ta med cykeln på bussarna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.