Landsbygd och stad - bygga och bo

Skillnader som finns mellan att leva på landsbygden och i staden ska utjämnas. Tillsammans ska vi värna om landsbygden, man ska kunna bo och verka i hela vår region. Vi ska medverka till att hela vår region ses som resurser för varandra, stad och land – hand i hand. Att bo i Ljusnarsberg eller i Askersund ska vara lika naturligt som att bo i Lekeberg eller Degerfors. Jordbruksmark ska värnas eftersom vi behöver öka vår självförsörjningsgrad. Men precis som när det gäller strandskydd ska det möjliggöras för byggnation på landsbygden till exempelvis vid generationsskiften. Boende på landsbygden behöver ha tillgång till bil, därför är det viktigt att regionen är med och bidrar till utveckling av och ökad tillgång till fossilfritt drivmedel.

I vår region ser vi digitalisering som en möjlighet att stärka hela vår region. En förutsättning för detta är bra digital infrastruktur.

Vi vill:

  • verka för utbyggnad för fiber och bredband
  • öka tillgången på fossilfritt drivmedel
  • värna vår jordbruksmark

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.