Jämlik vård

I vår region ska vi sträva efter att erbjuda en jämlik vård. Ända från forskningsstadiet och ner till bemötandet av den enskilda individen ska en jämlik vård erbjudas. För patienter med funktionsnedsättning är ett anpassat bemötande extra viktigt. Har du behov av att ha ett personligt ombud ska det vara självklart att det ska fungera. Om du har behov av teckentolkning eller tolkning från ett annat språk ska det tillgodoses. Viktig information på fler språk, även teckenspråk ska erbjudas. För den som har behov av hjälpmedel ska det erbjudas till en kostnad som är rimlig.

Vi vill:

  • att kostnaden för hjälpmedel inte ska överstiga regionens kostnad för inköpet av hjälpmedlet
  • att människor med olika behov ska bli bemötta på ett sätt som passar deras behov

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.