Kyrkovalet 2013

Den 15 September var det kyrkoval, Centerpartiet i Åtvidaberg gick då fram med en egen lista. Vi fick 25% av rösterna det betyder att vi har 6 ordinarie ledamöter i Åtvidabergs kyrkofullmäktige. Tack alla för det otroliga stöd vi fick och nu kommer det hårda arbetet att förvalta detta förtroende som vi fått.

För Centerpartiet är det viktigt att vi har ”en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet”. (Lagen om Svenska kyrkan, lag 1998:1591).

Centerpartiet vill stärka demokratin i Svenska kyrkan. Den lokala församlingen ger bäst möjlighet till engagemang och trygghet för församlingsborna och ska vara grunden i kyrkans arbete, samtidigt som församlingen är en del av den rikstäckande folkkyrkan.

Vår tids olika utmaningar kan församlingarna möta genom nytänkande samverkan. Centerpartiet ser positivt på att kyrkan tar tillvara möjligheten att nybilda församlingar för att stärka det lokala engagemanget.

Riksdagen har beslutat att vi får behålla våra sockennamn så som de var före 1999. Det innebär att även om Åtvidabergs kommun består av en enda församling, Åtvids församling, så får vi säga/skriva att vi bor i Grebo, Värna, Björsäter, Yxnerum, Gärdserum eller Hannnäs socken. Det är tack vare ett stort arbete från Centerpartister i riksdagen som detta är möjligt.

Centerpartiet vill att Svenska kyrkans alla tillgångar ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.