Åtvidabergs pedagogen

Vi inom Centerpartiet är stolta över att vi har så bra pedagoger i vår kommun. Våra pedagoger skall uppmärksammas. Men utformningen för utmärkelsen ”Årets Åtvidabergspedagog” anser vi behöver ses över. Förra året, 2015, hade vi åtta nominerade. I nomineringarna står det om vad pedagogerna utfört och hur de är som pedagoger. Men i ingen av de åtta nomineringarna fanns innehåll som kunde ses som specifikt för år 2015. Vi anser att skall utmärkelsen handla om ett specifikt år så skall nomineringarna vara för just det året och för just en händelse som har skett under det aktuella året.

Vi i Centerpartiet har pratat med flera lärare på olika skolor. Vi får till svar att utmärkelsen har börjat förlora sin status. Det anser vi vara olyckligt. Flera av lärarna lyfter fram arbetslagets stora betydelse i dagens skola. Hur tar vi hänsyn till det i utnämningen av utmärkelsen?

Vi i Centerpartiet har även pratat med fyra av våra rektorer. Det blir lite olika svar från dem men tre tyckte att något nytt borde göras. En fråga som kommer upp är hur vi tänker angående tjänsten förstelärare, skall det vägas in eller inte vid utnämningen av utmärkelsen? Vi tycker att förstelärare inte skall få fördel vid utnämningen.

Det finns olika sätt att utforma utmärkelsen. Vi har stor respekt för att om tjänstemännen skall enas om en pedagog, så blir det samma bekymmer som vi politiker har, att kunna utse en pedagog av de nominerade. Så man kanske skulle nöja sig med att varje enhet nominerar en pedagog och sen att de utsedda får gå och äta en middag och uppskattas allihop.

Eller så skall utmärkelsen göras om helt och enbart handla om en händelse som skett under det aktuella året och att då alla de inblandade inom skolan skall få utmärkelsen. Detta är ett alternativ som vi i Centerpartiet förordar.

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;
♣ att en utredning om utformning för utmärkelsen ”Årets Åtvidabergspedagog” skall utföras snarast för att gälla från och med 2016.

Åtvidaberg den 29 januari 2016. Centerpartiet i Åtvidaberg gm.

Joakim MagnussonBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.