En giftfri kommun

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för vår hälsa, vår miljö och inte minst våra barn.
Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra barn i våra förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektronik på lekplatser/lekmiljöer.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
Men för att vi ska nå målet om en giftfri vardag behöver vi snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen.

Centerpartiet i Åtvidaberg vill med denna motion att;

– att det i miljöpolicyn skrivs in att Åtvidabergs kommun ska vara giftfri,

– att Åtvidabergs kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas,

– att Åtvidabergs kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter, - att Åtvidabergs kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger,

– att Åtvidabergs kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. 

Åtvidaberg 12 juni 2014.

Centerpartiet i Åtvidaberg gm. Sören Söderström


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.