Gemensam marktilldelning i Linköping och Åtvidaberg

I Östergötland uppger 9 av 13 kommuner att det inte finns tillräckligt med bostäder. Däribland Linköping och Åtvidaberg. Men förutsättningarna ser väldigt olika ut i de två kommunerna. Medan Linköping har ett bra utgångsläge för centrala marktilldelningar så ser det tuffare ut i flera av andra av regionens kommuner, däribland Åtvidaberg. Vilket också syns då det byggs väldigt lite i Åtvidaberg. Men efterfrågan på fler bostäder är inte mindre i Åtvidaberg.

Östergötland utgör sedan länge en gemensam arbetsmarknads- region, där många Åtvidabergsbor pendlar till Linköping. Men det är fortfarande en bit kvar innan Östergötland också blir en gemensam bostadsmarknadsregion, likt Västra Götaland eller Skåne. Vi tror dock att det är nödvändigt med ett ändrat synsätt, där kommungränserna inte utgör hinder för en större bostadsmarknads- region. Människor lever sällan sina liv efter administrativa gränser. Ändå sker väldigt mycket av den planering som påverkar människors vardag efter just administrativa gränser.

Bostadsplaneringen bör ske med ett större regionalt fokus, där kommunsamarbeten får en större betydelse. Ett sätt att göra detta vore att pröva en gemensam marktilldelning Linköping/Åtvidaberg. Där tilldelning av byggrätter i Linköping kopplas till en tilldelning av byggrätter i Åtvidaberg. Syftet skulle vara att öka byggtakten även utanför Linköping. Och därmed få till fler bostäder i regionen. Linköpings attraktivitet kan då fungera som en regional katalysator för bostadsbyggandet. Detta har aldrig prövats tidigare och därför går det inte att säga exakt hur detta skulle utformas. Men i skenet av det enorma behovet av bostäder så bör alla möjligheter prövas.

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg:

  • Att Åtvidabergs kommun tillsammans med Linköpings kommun utreder möjligheterna för en gemensam marktilldelning.
  • Att de båda kommunerna utreder lämpliga områden för gemensam marktilldelning i respektive kommun

 

Åtvidaberg den 14 mars 2016. Centerpartiet i Åtvidaberg gm.
 

Joakim Magnusson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.