#jag med

Vi i Centerpartiet vill minska antalet avhopp från gymnasieskolan samt ge de som redan hoppat av en större möjlighet att återta sina studier eller få in dem på arbetsmarknaden. Ett minskat antal avhopp skulle gynna både de enskilda eleverna/individerna genom att de skulle få enklare att komma in i arbetslivet med färdiga studier samt att vår gymnasieskola skulle gynnas av att fler elever går färdigt sina studier och får sin examen. Det gynnar också kommunen i stort om fler kommer i arbete. Dels genom mindre arbetslöshet men även genom en bättre folkhälsa, som ofta kommer med att individen har ett arbete att gå till.

Projektet #jagmed är ett projekt vars specifika mål är att minska avhopp från gymnasieskolan samt att bidra till att unga som redan hoppat av gymnasieskolan återgår till studier alternativt närmar sig arbetsmarknaden eller till och med kommer in på den. Målgruppen för projektet är unga kvinnor och män mellan åldrarna 15-24 år. Insatserna kan även rikta sig till personal som i sin yrkesroll arbetar med målgruppen genom till exempel kompetensutveckling. Resultatet av utvecklingsarbetet ska kunna implementeras i den ordinarie verksamheten hos de relevanta aktörerna, som då även deltagit aktivt i utvecklingsarbetet.

Projektet ägs av Region Östergötland och i länet är det ett flertal av kommunerna som deltar i projektet. En summa på 500 000 kronor är i dagsläget sökbar för till exempel Åtvidabergs kommun. Egenfinansieringen är 35 % och denna medfinansiering sker oftast i form av arbetstid. Vi i Centerpartiet anser att detta är en viktig investering för framtiden för att få fler av våra unga i arbete.

Projektet är under uppstart så det är av stor vikt att ansökan att delta i projektet upprättas så snart som möjligt.

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;
♣ att kommunen går med i projektet #jagmed – Unga till utbildning och arbete

Åtvidaberg den 26 oktober 2015. Centerpartiet i Åtvidaberg gm.
Joakim Magnusson, Astrid-Marie Jonsson och Ann HemmingssonBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.