Linje 535

Vi inom Centerpartiet strävar efter att hela kommunen skall leva. Därför är det av yttersta vikt att vi har en väl fungerande kollektivtrafik så att våra skolbarn kan ta sig så smidigt som möjligt till och från deras skola. Boende, inte minst våra ungdomar, på landsbygden måste kunna ha möjligheten att utnyttja kollektivtrafiken för sina resor både inom kommunen men också till våra närliggande kommuner. Vi inom Centerpartiet vill även främja miljön på bästa möjliga sätt och att ha en bra kollektivtrafik på landsbygden är en del i det.

För att kommunen skall växa och inte tappa mer befolkning så gäller det att hela kommunen skall vara en bra plats att bo, leva och verka i. I arbetet mot en mer attraktiv kommun så ingår det att satsa på landsbygden och underlätta för inflyttning. Bra kommunikationer mellan kommuner är viktigt och borde uppmuntras för att få levande kommuner. För oss i Åtvidabergs kommun är det inte bara bra kommunikationer till Linköping som är viktigt utan även bra kommunikationer till vår grannkommun Valdemarsvik är av stor vikt.

Så som världen ser ut i dag med oroligheter på flera håll och med stora flyktingströmmar så är det inte osannolikt att fler boenden för ensamkommande behöver upprättas. Ett ställe kan vara i Hannäs där lokaler finns. Då skulle det underlätta om linje 535 var kvar i sin helhet.

Vi befarar att om man nu gör en neddragning av linje 535 så minskar resandeunderlaget ännu mer och på så vis är hela linje 535 hotad. Utnyttjar man inte de befintliga bussturerna så kommer dessa minskas ytterligare och kanske avslutas helt. Det vore förödande inte bara för miljön utan även för kommunens ekonomi och hela vår landsbygd.

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;
♣ att kommunen, tillsammans med Valdemarsviks kommun, diskuterar fram en lösning med Östgötatrafiken så att linje 535 kan fortsätta att användas i sin helhet, Åtvidaberg-Valdemarsvik.

Åtvidaberg den 26 oktober 2015. Centerpartiet i Åtvidaberg gm.
Joakim Magnusson, Astrid-Marie Jonsson och Ann HemmingssonBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.