Ge RKHF Kopparsvanen i uppdrag att bygga trygghetsbostäder

Centerpartiet vill främja tillskapandet av trygghetsbostäder. Vi anser att RKHF Kopparsvanen skall ta fram förslag till och genomföra byggnation av trygghetsbostäder.

Vi har en bostadsbrist. Vi måste få till fler bostäder. Då främst bostäder för äldre. Vi i Centerpartiet anser att tillskapandet av trygghetsbostäder skall ske nu, och då i hela kommunen.

Vi har ”Riksbyggens kooperativ hyresrättsförening Kopparsvanen”. En förening som är bildad för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Åtvidabergs kommun, vilka bostäder skall vara avsedda för vård-, omsorgs- och trygghetsboende.

Trygghetsbostäder är en boendeform som erbjuder ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre. Vi vet ju att längtan efter bostäder för äldre i alla delar av kommunen är hög samtidigt som vi har många äldre i vår kommun.

Fler fördelar med trygghetsbostäder är att skapa nya möjligheter för att på ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal vård- och omsorg i kommunens olika delar. Ytterligare fördelar är att i förebyggande syfte minska behovet av flytt till särskilt boende samt att öka rotationen på vår bostadsmarknad.

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;
♣ att kommunfullmäktige ger RKHF Kopparsvanen i uppdrag att snarast arbeta fram förslag till och genomföra byggnation av trygghetsbostäder.

Åtvidaberg den 11 maj 2018. Centerpartiet i Åtvidaberg gm.
Joakim Magnusson

 

Relaterade nyheter