Upphandling av mat

Måltider inom förskola, skola och äldreboende är ständigt under lupp. Både de som äter maten, de som jobbar inom de olika verksamheterna och de anhöriga ställer sig frågan: Är maten tillräckligt näringsrik? Var kommer råvarorna ifrån och hur har maten producerats?
Att intresset för mat ökar är givetvis något som alla inom Centerpartiet välkomnar och målet är att den mat som serveras inom den offentliga sektorn ska genomsyras av hög kvalitet och matglädje och det synsättet förstärks av den Kost- och Måltidspolicy som beslutades under 2013.

Jämfört med många andra länder ställer Sverige höga krav på djurskydd och miljöhänsyn inom matproduktionen. Detta är något att vara stolt över. Men vi måste bli bättre på att ställa sådana krav på den mat som köps till skolor, vården och äldreboenden.

Centerpartiets erfarenhet är att när man börjar ställa kvalitetskrav på maten gynnar det också svensk matproduktion, som är producerat med högre djurskydd och miljökrav, oavsett om kraven handlar om ekologiskt, närproducerat, klimat eller djurskydd. Att kräva GMO-fritt eller att antibiotika inte ska få ges djuren slentrianmässigt är krav som gynnar svensk produktion av livsmedel.

Centerpartiet vill att alla i förskolan, skolan och i omsorgen ska kunna sätta sig vid ett matbord med gott samvete, och känna sig trygg både vad gäller miljön, djurskydd och sin egen hälsa. Vi menar att kommunen bör inhandla bra mat som kommer från gårdar som har ett högt miljötänk och som behandlar sina djur väl.

Inköp av råvaror bör följa närhetsprincipen så långt det är möjligt. Genom att utveckla möjligheten för inköp av livsmedel som närproducerats utvecklar vi också Åtvidabergs och Östergötlands landsbygd.

Många kommuner jobbar aktivt med att maten ska blir bättre. Centerpartiet ser framemot att Åtvidabergs kommun engagerar sig mer i den mat som serveras inom kommunens ansvarsområden!

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;
♣ att kommunen skärper kraven vid upphandling av mat och ställer krav på sådant sätt att närproducerat och råvaror producerade enligt svensk lagstiftning premieras.

♣ att inköp av råvaror ska följa närhetsprincipen så långt det är möjligt.

♣ att tillagning av mat ska ske på varje enhet inom Åtvidabergs kommuns ansvarsområde.
 

Åtvidaberg den 18 mars 2015

Centerpartiet i Åtvidaberg gm.

Joakim Magnusson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.