Presentationer

Joakim Magnusson:

40 år och bor utanför Björsäter. Jag bor naturskönt med fru, dotter samt våra höns och kaninen Mymlan. Jag är oppositionsråd i kommunen. För mig är Centerpartiet det parti som mest står upp för allas lika rätt och värde vem man än är eller var man än bor. Hela kommunen skall utvecklas och vara frodande. Oavsett var man bor ska man ha likvärdiga möjligheter att bosätta sig, arbeta och driva företag. Likvärdiga möjligheter innebär inte per automatik likformighet. Samma utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av kommunen. En närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt, möjliggör en sådan utveckling. Det jag vill kämpa för närmast är att kommunen medverkar mer till att ta fram attraktiva tomter i bra lägen, ställer tydliga miljö- och klimatkrav samt väljer närproducerat vid all offentlig upphandling. Kommunen skall se till allt som kan innefattas i en ”hållbar framtid” som till exempel ekonomisk och social hållbarhet är en självklarhet. Kommunen måste också jobba hårdare för att få fler trygghetsbostäder samt fiberuppkoppling i hela vår kommun.

Ann Hemmingsson

55 år, bor i Grebo Klint. Arbetar som kock i kost verksamheten i Åtvidabergs kommun men jobbar mest i köket på Grebo skola.

För mig är Centerpartiet det parti som förenar humanism, grundtrygghet, och företagande med ett långsiktigt miljöarbete. Vi har en fantastisk landsbygd med otroliga resurser. Men det måste vara möjligt att bo och driva företag på landsbygden även i framtiden.
Fiber, transporter, vägar, kompetensförsörjning, barnomsorg mm det måste fungera.

Dennis Edström

42 år, Sunnebo. Politiska frågor som särskilt intresserar mig är natur och miljö, mat/kost och landsbygdsfrågor.

Astrid-Marie Jonsson

57 år och bor utanför Kvarnvik. Lanthandlare och landsbygdsrebell som jobbat 24 år i äldreomsorg.
En röst för södra kommundelen.
Det är viktigt att vi ser hela kommunen. Vi måste ta tillvara entreprenörer och kommuninvånarnas idéer och förslag, till exempel när det gäller byggnation, simhall mm. Det måste tillskapas bra förskolor och skollokaler i hela kommunen. Självklart skall förskolorna i Hannäs och Falerum vara kvar. Det skall säkerställas innan vi satsar på bowlinghall och restauranger i kulturcentrum.
Rösta på Centerpartiet i september och kryssa gärna mig om du tycker som jag!

Jeanette Bolin

37 år, Åtvidaberg. Som återvändande invånare till Åtvidaberg fick jag snabbt ett intryck av att invånarna inte kände att de blev lyssnade på. Därför blev det viktigt att ge mig in i politiken, för att kunna förändra och vara en röst som står upp för invånarnas åsikter.

Skolan behöver prioriteras mer i Åtvidaberg, och då jag arbetar inom skolans värld så ligger det mig varmt om hjärtat. Med stor insyn och bakgrund i skolvärlden så vill jag kunna påverka en förändring som gör invånarna stolta. Det är viktigt att pedagoger får fokusera på det de är utbildade till. Men viktigast av allt är att elever ska kunna få möjlighet att färdigställa en utbildning, samtidigt som fler ska kunna nå sina högt siktande mål - att vi ser den bredd av kunskaper och mångfald som vi har i Åtvidaberg.

Leif Lourié

51 år, Åtvidaberg. Jag är en inflyttad, samhällsintresserad IT-arbetare som gillar djur och natur.

Jag vill engagera mig politiskt för att värna om demokratin i vårt land och för att kämpa för att viktiga områden inom välfärden inte monteras ned. Jag vill därför kunna påverka vilka ekonomiska ställningstaganden som görs på Kommunal nivå. Jag vill se till att vi tar väl hand om våra äldre; de som har byggt upp det goda samhälle som vi har idag. Det finns en mängd, små och stora åtgärder, som skulle kunna förbättra äldreomsorg och stöd till pensionärer.

Jag anser även att Sverige måste bli bättre på självförsörjning och därför måste Svenska matproducenter prioriteras på både Kommunal, Regional och Nationell nivå. En annan viktig del i självförsörjningen är tillgång och kvalité på dricksvatten, något som jag vill att vi ska ha fortsatt mycket god kontroll över i Kommunen. Åtvidaberg ska även vara en trygg plats att bo på, och jag vill se till att vi har en bra, lokal polisnärvaro.

Slutligen, för att kunna delta i dagens samhälle krävs en bra digital uppkoppling och självklart ska detta gälla både i storstad, mindre orter och på landsbygden. För att åstadkomma detta måste Kommunen både påverka och stödja de aktörer som är beredda att satsa på hela Kommunen, och inte bara valda delar. 

Anna Thuresson

49 år, Grebo.

För mig är närheten viktig, det ska vara nära till allt som behövs för att hela kommunen ska leva. Det måste finnas tillgång till skola,förskola, vård (distriktssköterska), butiker och företag i hela vår kommun.

Knut-Magnus Simonsson

65 år, Åtvidaberg.

För mig är maten, hälsa och miljö absolut viktigaste för människans välbefinnande. Skolans och omsorgens mat skall naturligtvis tillagas inom kommunen och självfallet närproducerat i möjligaste mån. Äldreomsorgen och skolans betyg av samhället ska självklart vara MVG och inte G eller IG. Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter ger en god friskvård för alla.

UIf Jönsson

66 år, Yxnerum.

Jag är allmänpolitiskt intresserad. Eftersom jag jobbat inom föreningslivet i hela livet så ligger det nära till hands för mitt intresse. Jag är även intresserad av äldrevården.

Ellenor Svensson

28 år, Grebo.

Mitt politiska intresse finner jag främst i frågor kring klimat och miljö samt människors lika rätt och värde oavsett varifrån du kommer och vilka förmågor du har eller inte har. Att underlätta och göra det mer
lönsamt för jobbskaparna är nödvändigt för att få mer pengar till vård, skola och omsorg. En omställning till en ekologiskt mer hållbar värld görs genom få människor och företag att vilja ta ansvar. Att välja det mer ekologiskt hållbara alternativet ska vara den enkla och lönsamma vägen.

Ulf Axelsson

65 år, Västerby.

Jag vill värna om småföretagen på landsbygden, järnvägen till Västervik och bra sjukvård för äldre.

Emil Svensson

30 år, Grebo.

Jag är nyfiken nybörjare inom politiken. Jag vill driva närodlad politik. Jag vill arbeta för ett attraktivt företagsklimat.

Lars Carlsson

69 år, Hannäs.

Hela kommunen skall leva. Då krävs att man skall kunna ha omsorg, kommunikationer och övriga funktioner i hela kommunen.

Lars-Åke Ståhlbom

60 år, Hannäs.

Jag vill att landsbygden utvecklas i den riktning att möjligheten till arbete, boende, försörjning och ålderdom skapas genom såväl politiska beslut som den generella omtanken om landsbygdens villkor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.