Boxholm
Centerpartiet lokalt
  • / Politik 2019-2022

Politik 2019-2022

Vi vill föra Boxholms kommun Framåt!

  • Bo och leva i hela Boxholm
  • Starka och hållbara företag
  • Ett tryggt samhälle med nära vård och valfrihet till alla

Det gör vi med närodlad politik genom vårt program:

 

Närodlad Politik 2019-2022