En kväll om äldrefrågor

Välkommen till en kväll om äldrefrågor

Riksdagsledamot Staffan Danielsson har initierat mötet och håller i kvällen. Fokus ligger på pensionerna för de som jobbat ett helt liv i låglöneyrken och trygghetsfrågor för äldre.

Datum: 28 november

Tid: kl. 18.00

Plats: Verdesalen, Linköpings stadshus