Linköping
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender

På gång i Centerpartiet Linköping

 

6 November

Måndagen 6 november kl.18.00 anordnar Centerpartiet Linköping politikmåndag igen.

Denna gången är temat ”Kampen om den framtida vården – Utmaningar, vägar och verklighet”

Kvällen inleds med ett föredrag av Bengt Göran Emtinger, pensionerad sjukvårdsanalytiker (mer om honom kan du läsa längre ner i mailet).

Därefter följer diskussion under ledning av Ander Monemar, ledamot i kretsstyrelsen.

För den som vill förbereda sig inför kvällen rekommenderas länkarna nedan:

http://svenskvälfärd.se/

http://media1.svenskvälfärd.se/2017/04/Perfekta-stormen-31-mars-2017.pdf

https://www.regionostergotland.se/Nyhetsarkiv/Nyheter-2016/Framtidsspaning-mot-2025/

Datum: 6 november

Tid: 18.00

Plats: Drottninggatan 45, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Välkomna!

 

 

 

 

Bengt Göran Emtinger:

Han är numera pensionär men har arbetat i landstinget, i dag Region Östergötland, sedan 70-talet och även haft nationella ”spaningsuppdrag”.

Bengt Göran Emtinger beskriver åtta grundläggande utmaningar. Det handlar bland annat om den demografiska utvecklingen, befolkningens vårdbehov och förväntningar, tillgången till vårdplatser, globala hälsohot som antibiotikaresistens, kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar.

Bengt Göran Emtinger är född 1948 och fil.kand. i statsvetenskap. Varit verksam inom Landstinget/Region Östergötland mellan år 1973 och 2016 i olika administrativa funktioner, de sista 20 åren som sjukvårdsanalytiker inom regionens ledningsstab. Det avslutande uppdraget var spaning om utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård med presentationer bland annat för fullmäktige och ledningsgrupper i Region Östergötland. Uppdraget resulterade i rapporten ”Kampen om framtiden – ett drama om vårdens villkor inför 2025”.

Regeringsuppdrag på Socialstyrelsen samt medverkan i ett tiotal rapporter inom Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Under sju år en samordnande sekreterarroll inom SKL i det nationella ledningsnätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörer. Idag verksam som skribent och föreläsare inom vård- och omsorgsfrågor i den egna enskilda firman BGKonsult.

VÄLKOMNA!


Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Yvonne de Martin
Vice Kretsordförande