KYRKOVAL 2021

Bild

Centerpartiet har deltagit som parti och nomineringsgrupp i valen till Svenska kyrkan både före och efter relationsändringen mellan kyrka och stat år 2000. Inför kyrkovalet 2021 har Partistyrelsen beslutat att Centerpartiet ska ställa upp som nomineringsgrupp i Svenska Kyrkans val 2021 under beteckningen ”Centerpartiet”. Beslutet bekräftar den långa tradition av engagemang i Svenska Kyrkan som finns inom Centerrörelsen.

 

För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från.

Läs mer om vad vi vill i Linköping nedan och om våra kandidater här


ÖPPEN, NÄRA OCH MEDMÄNSKLIG KYRKA

Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka, där du möts med kärlek och respekt. Där du är värdefull för din egen skull. Kyrkan ska odla hopp och framtidstro i en tid av stor förändring, en medmänsklig kyrka i samhället med låga trösklar och öppen för alla med centrum i den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva mission och diakoni. Vår kyrka ska ställa upp för utsatta medmänniskor. Erbjuda traditionella och nya mötesplatser såsom ”Livsviktigt” kring aktuella livsfrågor i Domkyrkan.

En modig kyrka, med ett starkt samhällsengagemang som ser positivt på olikheter och värnar om människors rättigheter och okränkbara värde

En klimatsmart kyrka, som aktivt arbetar klimatstrategiskt med hållbarhetsperspektiv.

En kyrka med engagerade förtroendevalda, som skapar delaktighet och tillsammans med anställda och ideella verkar för Svenska kyrkans framtid.

Vi vill satsa på kyrkomusiken: Kyrkomusiktjänster, instrument, orgelskolan, körer för alla åldrar. Vi vill stärka den kyrkliga seden med Dop och Konfirmation.

Vi vill samverka på olika sätt med ”Linköpings Kristna Råd” och civilsamhället bl.a. Linköpings Stadsmission, Pensionärsorganisationer, Röda Korset och Linköpings kommun.

Vi vill engagerat stödja bl.a. ”Kyrkan på Universitetet”, Studiecentrum, Diakonicentrum och Sjukhuskyrkan.

Med rötter och källor i den kristna tron och traditionen vill vi arbeta för den moderna folkkyrkan i Linköpings Domkyrkopastorat - för människornas skull.


Bild på kandidater i kyrkovalet 2021. F.v. Hans Eneroth, Emelie Gustafsson, Richard Kullberg, Elisabeth Lietha, Göran Gunnarsson

Bild på kandidater i kyrkovalet 2021. F.v. Hans Eneroth, Emelie Gustafsson, Richard Kullberg, Elisabeth Lietha, Göran Gunnarsson

Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Carin Ahlsén
Kretsordförande
Lars Vikinge
Borgmästare
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.