Richard Kullberg

Personbild


Richard Kullberg (C), medicinteknisk ingenjör, 32 år

Jag önskar stärka kyrkans arbete med det som varit viktigt för mig i mitt liv: Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet, människonära kristen verksamhet såsom musik och meditationsgrupper.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.