"Logistisk härdsmälta väntar"

Lars Vikinge (C) och Roland Larsson (C) skriver idag (161124) i Corren om att vi behöver hantera skattepengar med större varsamhet och respekt

Du finner texten HÄR på Correns debattsida och du kan även läsa den nedan.

----

Ny jättelik högstadie- och gymnasieskola för 1 800 elever i Tannefors, nytt äventyrsbad vid Tinnerbäcken, ny järnvägsstation med tunnlar under staden, behov av nya värmepannor när värmeverket vid nuvarande järnvägsstationen ska tas ur bruk. I kombination med ett bostadsbyggande på rekordnivåer kan det låta som hämtat ur en lycklig saga om Linköpings kommun. Många av de framåtsyftande projekt som nu genomförs är också resultatet av beslut som togs under Alliansens styre i kommunen 2006–2014.

Samtidigt blir det allt mer uppenbart att den nuvarande styrande koalitionen bestående av S, MP och L är på väg att helt tappa kontrollen över de projekt som nu är i startgroparna. Annorlunda uttryckt är Linköping på väg mot en finansiell och logistisk härdsmälta.

Många klagar på uppgrävda och leriga gator nu. Hur det kommer att bli om det nya badet och den nya jätteskolan i Tannefors ska byggas samtidigt och i linje med nuvarande planer är inte så svårt att föreställa sig.

Mycket värre är dock att genomförandet av dessa projekt innebär stora risker för att ett tvärstopp i den redan ansträngda kommunala ekonomin kommer att bli nödvändigt, inte minst beroende på att kostnaderna för att bygga nu skenar iväg. Inte ens det är dock det värsta. Utan det värsta är att om och när det tvärstoppet kommer, så talar historisk erfarenhet för att osthyveln lär komma fram i de kommunala förvaltningarna.

Det betyder i klartext att kommunens kärnverksamheter och vardagsverksamheter för barn, unga och våra äldre kommer att utsättas för besparingar, för att klara av kommunens ekonomi. För att klara skolbygget kommer lärartjänster dras in. För att klara bygget av äventyrsbadet kommer byggen av nya idrottshallar för ungdomar att skäras bort med osthyveln.

Vi menar att detta sätt att möta Linköpings utmaningar är fullständigt galet. Ännu finns tid och rådighet att styra om skutan så att kommunens kärn- och vardagsverksamheter inte återigen hamnar i strykklass, medan de flashiga skrytprojekten får prioritet. Ännu finns också tid att anpassa de nu planerade jätteprojekten så att nödbromsen inte behöver utlösas, och så att osthyveln inte behöver tas fram. Det är viktigare med nya stadsdelsskolor än med en jätteskola i Tannefors. Det är viktigare med fullstora idrottshallar och simbassänger i kommunens olika delar än en gökunge i form av ett flashigt äventyrsbad i ett redan trångt city.

Vårt signum är att hantera skattepengar med stor varsamhet och respekt för de som betalat dem. För oss är det också mycket viktigare att människors vardag fungerar, i form av bra barnomsorg, bra skola, bra förutsättningar för barnens fritidsaktiviteter, bra äldreomsorg och en bra socialtjänst, än att kommunala monument byggs.

Lars Vikinge (C)

ordförande, Centerpartiet Linköping

vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Roland Larsson (C)

ledamot, Stadshus AB

tidigare kommunalråd