Ohållbar trafiksituation i Valla, T1 och Kanberget

Höga hastigheter i bostadsområden. Otillåten genomfartstrafik. Okynnesåkande. Tunga transporter. Ständigt ökande trafikmängder. Det här är vardag i Valla, T1 och Kanberget. En vardag som skapar otrygghet för många, inte minst barnen. Och med de stora volymerna bostäder som byggts och ska byggas i området kommer denna otrygghet att eskalera. Centerpartiet Linköping kräver nu åtgärder för att öka trafiksäkerheten i området.

Kommunen har ett bra arbete igång vad gäller den övergripande trafiksituationen i kommunen. Även när det gäller vissa specifika vägar så har kommunen ett proaktivt arbete. Men i många stadsdelar hänger tyvärr inte trafikplaneringen med. Särskilt i de områden som inte har en egen fördjupad översiktsplan eller liknande.

- Området kring Valla, T1 och Kanberget har en infrastruktur som är skapt för en annan tid och helt andra trafikmängder än idag. Många upplever stora problem med trafik. Och många känner sig otrygga i sin egen boendemiljö. En situation som inte är acceptabel, säger Muharrem Demirok.

Som en del i arbetet med en trafikplan bör kommunen därför genomföra ett mer detaljerat arbete på stadsdelsnivå och på så vis skapa trygga trafikmiljöer för de boende och trafikanter. Centerpartiet har därför motionerat om att skapa en lokal trafiksäkerhetsplan, där området kring Valla, T1 och Kanberget blir första område för en sådan lokal trafiksäkerhetsplan. Givetvis bör arbetet följas upp med fler planer för stadsdelar som upplever stora problem.

 

Kontakt

Muharrem Demirok, (C), kommunalråd i opposition, 0736-75 76 79

 

Motionen finns att läsa här