Centerpartiet vill utveckla den lokala demokratin istället för att avveckla

Idag tar kommunstyrelsen beslut om en ny politisk organisation. Förslaget innebär att Linköpings kommuns geografiska utskott, idag 11 till antalet, avvecklas. Istället införs 7 utskott för medborgardialog.

Centerpartiet vill istället utveckla dagens geografiska utskott. Vi vill att dessa utskott skall få ett utökat trygghetsansvar och förfoga över ekonomiska medel. Detta för att lyfta politiken närmare medborgarna.

"Vi vill att utskotten skall ha hand om trygghetsrelaterade vardagsfrågor i området och att de för detta tilldelas medel från Samhällsbyggnadsnämnden för att snabbt själva kunna beställa åtgärder", säger Muharrem Demirok.

Centerpartiet vill även koppla utskotten närmare till icke politiskt förtroendevalda, från föreningar, byalag, företagare, m.fl. så att dessa får en tydligare kanal in till politiken i vår kommun. Allt för att medborgarnas politiska makt ska bli starkare i vardagsfrågorna.

Centerpartiets föreslår vid dagens kommunstyrelsesammanträde att kommunens 11 geografiska utskott vid sidan om dagens uppdrag, får ett utökat trygghetsansvar och förfogar över egna ekonomiska medel.

"En klassisk målsättning för oss i Centerpartiet har varit att flytta ner politisk makt uppifrån och från centrum, neråt och utåt i samhället. Med en utveckling av de geografiska utskotten kan vi börja uppnå detta i Linköpings kommun", avslutar Muharrem Demirok.

Kontakt

Muharrem Demirok, kommunalråd i opposition, 0736-75 76 79