Centerpartiet vill skapa bättre förutsättningar för simningen i Linköping

Under dagens kommunfullmäktigesammanträde kommer motionen om att utreda förutsättningarna för ett tält över 50-metersbassängen vid utomhusbadet Tinnis debatteras. Koalitionen vill avslå motionen och samtidigt kommer signaler om att både utomhusbadet och 50-metersbassängen kommer behöva hållas stängda i sju år under tiden som nya simhallen byggs pga. Koalitionens senfärdighet och beslut om att flytta simhallen.

Centerpartiet vill nu bredda debatten ytterligare till att handla om att skapa bättre förutsättningar för sim- och badmöjligheter i Linköpings kommun.

  • Sju år är en ohyggligt lång tid och ett dråpslag mot simningen. Därför presenterar vi nu en plan och vi hoppas att koalitionen släpper prestigen och tar vår utsträckta hand, säger Muharrem Demirok, kommunalråd (C).

Centerpartiet Linköpings badpaket innehåller:

  • Tält över 50-metersbassängen vid utomhusbadet Tinnis. Detta skall skydda mot byggdamm under tiden som den nya simhallen byggs. Det ger också förutsättningar för simträning under årets kallare delar.
  • Ökat stöd till utomhusbaden Himna-, Valkebo- och Glyttingebadet.
  • Öppna fler badplatser runt om i kommunen och satsa mer på skötsel av befintliga badplatser.
  • Fler simskolor vid utomhusbaden och populära badplatser
  • Badbussar för att skapa bättre kommunikationer till utomhusbaden och populära badplatser. Säkerställa att barnfamiljer och ungdomar enkelt skall kunna ta sig till badplatser utan bil.
  • Centerpartiet vill att avsätta 5 miljoner per år för detta från Samhällsbyggnadsnämndens budget.
  • En hel generation med barn riskerar att växa upp utan minnen från Tinnis. Vi måste därför satsa på övriga utomhusbad under tiden som Tinnis är stängt, säger Muharrem Demirok, kommunalråd (C).
  • Simkunnighet och badmöjligheter skall inte vara en klassfråga. Därför måste vi säkerställa kommunikationer till de bad som finns och satsa på simskolor, säger Lars Vikinge, vice ordförande, Kultur- och fritidsnämnden (C).

Kontakt

Muharrem Demirok, (C), kommunalråd i opposition, 0736-75 76 79

Lars Vikinge, (C), vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden, 0705-54 31 25