Utlokalisera kommunala förvaltningar!

Centerpartiet Linköping föreslår att ett arbete påbörjas för att utlokalisera hela eller delar av kommunala förvaltningar till olika delar av kommunen.

Regeringen har i dagarna fattat beslut om att utlokalisera statliga jobb utanför Stockholms innerstad. Ett vällovligt beslut som Centerpartiet kämpat länge för. Det är nu dags att även kommunen tar ett liknande ansvar och utlokaliserar arbetsplatser utanför Linköpings innerstad.

Linköpings kommun har c:a 9000 anställda. De flesta är lärare och vårdpersonal, men utöver det finns ett stort antal tjänstemän med placering vid en central förvaltning. Det är dags att se över placeringen av dessa förvaltningar.

"Med samma argument som regeringen använder så bör också kommunen se till att använda offentliga arbetsplatser till att skapa tillväxt även utanför stadskärnan", säger Muharrem Demirok.

Centerpartiet Linköping föreslår att ett arbete påbörjas för att utlokalisera hela eller delar av kommunala förvaltningar. Till att börja med vore Vikingstad och Linghem bra orter att börja med, med tanke på de goda kommunikationsmöjligheterna. Kommunen skulle skapa fler arbetsplatser på orterna samtidigt som underlaget för lokal service skulle öka markant.

"Många Linköpingsbor upplever att den offentliga servicen försvinner allt längre bort. Centraliseringsivern har gjort att kommunala förvaltningar uteslutande placerats i innerstan. Det är dags att se över detta och återigen öka kommunens närvaro i hela Linköping", avslutar Muharrem Demirok.

 

 

Kontakt

Muharrem Demirok, kommunalråd, 0736-75 76 79