Bevara Vallarondellen!

Centerpartiet kommer inte medverka till att Vallarondellen byggs bort.

Centerpartiet anser att planarbetet för Mjärdevi och Västra Valla som pågått har förändrats till det bättre. Flera värden, däribland golfbanan, har kunnat bevaras. Vi ser dock med oro på en sak i det fortsatta planarbetet. Det gäller Vallarondellen.

"Koalition för Linköping har som ambition att Vallarondellen ska bort och det pågår ett parallellt arbete med att utreda förutsättningarna för detta. Centerpartiet har hela tiden lyft problemen som detta kommer medföra och vår tveksamhet inför detta", säger Muharrem Demirok.

Utbyggnadsområde D, som i planen ska vara mer stadsmässigt och innefatta ny gatusektion, kommer fullt utbyggt innebära att Vallarondellen inte längre kan finnas kvar. Istället ska trafiken trängas in på en smalare gata.

"Centerpartiet kommer inte medverka till att Vallarondellen tas bort. Ett sådant ingrepp skulle innebära en definitiv infarkt i hela trafikapparaten", avslutar Muharrem Demirok.

 

Kontakt

Muharrem Demirok, kommunalråd (C), 0736-75 76 79