Linköpings klimatarbete Har avstannat. Centerpartiet lovar omstart!

Linköpings kommun har rasat i olika miljörankingar och har idag parkerat som en medelmåtta i jämförelse med andra kommuner. Centerpartiet Linköping lovar en omstart i miljöarbetet så att Linköping återigen levererar bra resultat.

Linköpings kommun har rasat i olika miljörankingar och har idag parkerat som en medelmåtta i jämförelse med andra kommuner. IVL rankar numera Linköping på plats 70 av 202 rankade kommuner. Enligt Aktuell Hållbarhet tappar Linköping från plats 28 till 46. Under sina år har Koalitionen lyckats vända det långsiktiga arbete, som byggts upp under närmare 30 års tid, från ett föredöme till ett avskräckande exempel.

Koalitionen bär ett tungt ansvar för det raset i miljöranking som vi nu ser. Självgodhet, ignorans och ovilja att samarbeta har lett oss hit. Vare sig klimatet eller Linköping har råd med den nonchalans som uppvisas i kommunens klimatarbete, säger Muharrem Demirok

I början av mandatperioden presenterade Koalitionen sin miljöpolitik under parollen ”Nu blir det en rivstart för klimatarbetet”. Med denna historielösa paroll tog de avstånd från allt arbete som gjorts åren innan, med olika majoritetskonstellationer, och signalerade även att ett fortsatt samarbete över blockgränserna var oönskat. Detta trots att det är just samarbete och långsiktighet som gjort Linköping framgångsrika under tidigare år. Denna ovilja att samarbeta har inneburit att inga större klimatsatsningar har genomförts, att kommunen rasar i miljörankingarna och att målet om att bli koldioxidneutrala 2025 nu ser helt omöjligt att nå.

Klimatpolitiken kräver samarbete för att hålla över tid. Inte minst denna sommar har bevisat att det är bråttom. Nästa mandatperiod föreslår vi därför att klimatarbetet i kommunen uppgraderas till att bedrivas via ett särskilt klimatråd, bestående av ledande politiker från samtliga partier. Vi lovar att sätta stopp för den ”Vi vet bäst”-mentalitet som präglat denna mandatperiod, säger Muharrem Demirok.

Kontakt

Muharrem Demirok, Kommualråd (C), 0736-75 76 79