Centerpartiet Linköping vill satsa på minusutslätt för att nå koldioxidneutralitet 2025!

Sommarens torka och hetta har återigen visat att klimatförändringarna sker med rasande fart och att läget är oerhört allvarligt. Sverige har under lång tid jobbat med höga ambitioner och satt tuffa mål. Bland kommunerna som legat längst fram i miljö- och klimatarbetet har Linköping alltid märkt ut sig. De senaste åren har dock något skett. Koldioxidutsläppen har, för första gången på länge, ökat istället för att minska. Detta innebär att Sveriges klimatmål, om att vi till 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, är oerhört svårt att nå. För Linköpings del innebär det att målet om att bli koldioxidneutrala till 2025 ser väldigt mörkt ut.

Klimatförändringarna händer här och nu. Läget är så akut att det inte räcker med att bara minska utsläppen. Vi måste använda ny teknik som tar bort utsläpp från atmosfären. Centerpartiet föreslår därför en satsning för att få till minusutsläpp.

Centerpartiet satsar nationellt 3,4 miljarder på testanläggningar och ett skatteavdrag för företag som använder tekniken. Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På det sättet kan vi inte bara minska utsläppen, vi kan ta bort dem från atmosfären. Minusutsläpp kan skapas genom att utsläpp av grön koldioxid från förbränning av biobränslen fångas in och lagras långt ner i underjordiska reservoarer. Infångningen sker bl.a. i kraftvärmeverk och pappersmassabruk.

Satsningen har en enorm potential för Linköping som har både kraftvärmeverk och biobränsleanläggningar. Kommunen ska gå före genom att satsa på en testanläggning för minusutsläpp.

Linköping har ideala förutsättningar och stor potential för denna typ av ny grön teknik. Kommunen har de senaste åren tappat i miljörankingarna, men kan återigen ta på sig den gröna ledartröjan och bli världsledande inom minusutsläpp och koldioxidlagring.

Kontakt

Muharrem Demirok, Kommunalråd (C), 0736-75 76 79