Slopa allt regelkrångel på landsbygden!

Många politiker talar sig varma om en levande landsbygd, men när det kommer till kritan så gör de väldigt lite för att främja en sådan utveckling. Regelverk och kommunala tillämpningar slår extra hårt mot byggandet utanför tätorten. Nu är det dags att ändra på detta.

Regelverket om bygglov har vuxit utöver sitt syfte och hindrar många gånger människor från att förverkliga sina livsdrömmar på ett helt orimligt sätt. Kommunen ska underlätta byggande av boenden, även utanför Linköpings tätort. En levande landsbygd kräver mer än ord, den kräver att man också tillåter byggnation på landsbygden. Därför presenterar Centerpartiet ett program för enklare byggregler på landsbygden

- Den sittande majoriteten gör väldigt lite för att underlätta livet på landsbygden. Nu senast ville de avslå ett bygglov för ett generationsboende utanför Rappestad, trots att marken sedan många år tillbaka är oanvänd. Nu får det vara nog, säger Muharrem Demirok.

Centerpartiet presenterar nu ett program för enklare byggregler på landsbygden.

  • Tillståndsbefria landsbygden. Oavsett om det är en mindre tillbyggnad till bostaden eller en omvandling av en ladugård till verksamhetslokal, så ska detta kunna ske utan att söka tillstånd. En anmälan till kommunen ska räcka.
  • Slopa strandskyddet. Vi vill vänd på tillämpningen så att den sökandes ambition ska vara styrande. Det generella strandskyddet ska slopas så att bedömningar sker individuellt, utifrån varje ansökan.
  • Inga avslag ska kunna ges. Kommunen har tagit fram en Översiktsplan för landsbygden. Trots detta kan kommunen ge avslag på en ansökan, även om den ryms inom ramen för Översiktsplanen. Detta vill vi ändra på. Om en plan ryms inom ÖP så ska den automatiskt beviljas startbesked.

- Ska vi fortsätta ha en levande landsbygd i Linköping så måste vi börja med byggandet. Vi kan inte jobba med försvårande lagar och nitiska regelverk. Vi måste faktiskt underlätta, säger Lars Vikinge.

Kontakt

Muharrem Demirok, Kommunalråd (C) och riksdagskandidat, 0736-75 76 79

Lars Vikinge, Kretsordförande (C), 070-554 31 25