Öppet möte 4/12 om ungas livssituation

Våra ungdomar är nästa generation. Om tio år kommer de vara
de dominerande rösterna i samhället och om trettio kommer de
vara den styrande generationen. På nästa medlemsmöte
kommer vi fokusera på hur den nya generationen mår och vad
våra unga tycker är viktigt. Föreläsarna kommer ge oss insikter
om både vårt samhälles brister och möjligheter.


Datum: onsdag 4 december 2019
Tid: 18:00 - 20:00
Plats: Stadshuset, Storgatan 43


Kostnadsfritt och öppet för medlemmar och andra intresserade.
Föranmälan till Krets ordf. Evelina: evelina.eriksson@centerpartiet.se

Inbjudna talare:
LENA GUNNARSSON, BRIS
" Jag heter Lena Gunnarsson och jobbar som regionombud på Bris Öst i Linköping.
Som regionombud har jag hand om det regionala och lokala arbetet i Bris sominnefattar utåtriktade
aktiviteter,volontärarbete, Bris som medlemsorganisation och bidragsansökningar till kommuner och
regioner bland mycket annat. I min presentation kommer jag berätta om Bris verksamhet samt våra
kontakter med barn och unga vad berättar de för Bris och vad vill Brisåstadkomma genom att förmedla
detta ut i samhället."


SOFIA LINDSTRAND, Region Östergötland
" Jag heter Sofia Lindstrand och arbetar som ST läkare i Socialmedicin på Region Östergötland sedan
ett drygt år tillbaka, med frågor som barnrätt och psykisk hälsa. Jag är bl a med i arbetet kring
ungdomsenkäten Om mig, och tog under våren fram en enkät till högstadieskolor i Östergötland om
deras arbete med psykisk hälsa. I botten är jag barn och ungdomspsykiater, och har arbetat nästan tio år på BUP i Linköping. I min presentation kommer jag med hjälp av regionala data belysa hur våra
barn och ungdomar mår men också prata om vad jag tror vi kan göra för att främja hälsa hos
ungdomar."


Om mig är en årlig undersökning som görs årligen i Östergötland.
Den berör frågor som mobbing, hälsovanor, sexualitet, trygghet, vänskap,
sociala medier men även politiska frågor och tankar om framtiden.

Medlemsmötet avslutar höstens tema om ungas livssituation vilket innebär att
vi även samlar in åsikter kring vad ni vill se för politiska förslag både nu och
inför nästa val.


Kom och tyck till! Varmt välkommen!
Kretsstyrelsen
Centerpartiet i Linköping