Löfte till Östergötlands kvinnor

VI LOVAR ATT TILLSAMMANS ARBETA FÖR ALLA KVINNORS RÄTT ATT LEVA I TRYGGHET, FRIA FRÅN HOT OCH VÅLD

Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon man är, eller har varit, tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Att den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet är tydligt, och måste få ett slut. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina hem.

Vi från det offentliga – i kommuner, region och riksdag – har ett stort ansvar att tillsammans möta detta problem och en gång för alla sätta ett stopp för våldet mot kvinnor. Vi har i våra olika roller både kunskap, kompetens och resurser som vi kan och ska använda smartare.

Vi avger nu ett gemensamt löfte att tillsammans jobba för alla kvinnors rätt att leva i trygghet, fria från hot och våld. Vi lovar att i våra olika roller alltid bära med oss denna fråga och gemensamt jobba för hela Östergötland.

Vi lovar att arbeta för:

  • Straffskärpningar för sexualbrott och för återfall i brottslighet.
  • En stabil finansiering av kvinnojourer i hela regionen.
  • Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt vid allvarligare brott i nära relation.
  • Att öka kunskapen hos bl.a. vårdpersonal, kring våld i nära relationer.
  • Att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna utbyta information, det vill säga bryta sekretessen, för att hjälpa och stödja på ett bättre sätt.
  • Att få fler utredare med specialistkompetens rörande våld i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking till vår polisregion.

Ibland kommer det behövas mer pengar för att nå vårt mål, men lika ofta kommer det att handla om att använda tillgängliga resurser och kompetenser effektivare. Och viktigast av allt kommer vara att vi prioriterar frågan i samtliga instanser.

Vi lovar att verka för att använda nuvarande system och verktyg på bästa sätt, men vi lovar även att driva på för nya lagar och straffskärpningar där så behövs.

Vi lovar att ta ansvar i denna fråga och vi är beredd att göra vad som krävs. Framförallt är vi beredda att jobba tillsammans, över samtliga administrativa gränser, för att en gång för alla få ett stopp för våld i nära relationer.

Linköping den 5 september 2022

Muharrem Demirok, förstanamn på riksdagslistanför Centerpartiet Östergötland

Julie Tran, förstanamn på regionlistanför Centerpartiet Linköping

Lars Vikinge, förstanamn på kommunlistan för Centerpartiet Linköping