Centerpartiet Linköping startar nya diskussions- och politiksutvecklingsforum

Torsdagen den 27 april hölls uppstartsmöte för forumen, Centerpartiet Linköpings nya diskussions- och politikutvecklingsgrupper. Nu kan alla medlemmar anmäla sig!

Det finns fem forum i dagsläget. Ett för vård och omsorg, ett för kultur och fritid, ett för miljö och samhällsbyggnad, ett för integration och ett för utbildning.

Forumen skall vara ett verktyg för att politisk diskussion och politikutveckling och arbeta minst hela mandatperioden.

Dessa forum använder sig av Google groups för sin kommunikation och träffas fysiskt minst en gång per termin. Innehållet och övriga former för sitt arbete bestämmer varje forum själva tillsammans.

Läs mer om forumen och hur man anmäler sig under Aktuellt