Linköping
Centerpartiet lokalt

Budget 2019

Framåt för Linköping - Centerpartiets budgetförslag är en budget som tar sin tydliga utgång i att möta de svårigheter som Linköpings kommun har att möta. Centerpartiet prioriterar och fokuserar. Och vi väljer att tydliggöra vad som krävs för att Linköpingsborna ska känna trygghet. Centerpartiet presenterar en närodlad budget som möter svårigheterna i vår vardag och som för Linköping framåt.

Vår budget pekar ut ett flertal områden som vi vill satsa på om vi får väljarnas förtroende att styra Linköpings kommun under nästa mandatperiod. Mer kan ni läsa i vårt budgetförslag här.

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Yvonne de Martin
Vice Kretsordförande