Linköping
Centerpartiet lokalt

Christoffer Rosendahl

Personbild


6. Christoffer Rosendahl, 33 år, Politisk sekreterare, Valla