Linköping
Centerpartiet lokalt

Emelie Gustafsson

Personbild


4. Emelie Gustafsson, 42 år, Försäkringstjänsteman, Linköping