Linköping
Centerpartiet lokalt

Gösta Gustavsson

Personbild


5. Gösta Gustavsson, 71 år, Civilekonom, Rappestad