Linköping
Centerpartiet lokalt

Masood Khatibi

Personbild


8. Masood Khatibi, 60 år, Kommunikatör, Linköping