Linköping
Centerpartiet lokalt

Trine Vikinge

Personbild


7. Trine Vikinge, 52 år, Företagare, Brokind