Linköping
Centerpartiet lokalt

Valmanifest 2018-2022

 

”Närodlad politik innebär närhet till beslut och möjlighet att påverka sin egen vardag. Den beskriver även hur jobben skapas, hur vi får en grön omställning för ett hållbart samhälle och hur vi skapar tillväxt i hela kommunen.

 

Framåt för Linköping - valmanifest för perioden 2018-2022

Här finner du det valmanifest som Centerpartiet Linköping går till val med och som kommer att prägla vår poltik för de kommande fyra åren.

Du kan läsa det genom att ladda ner det eller genom att läsa varje avsnitt via länkarna till höger.

Ladda ner vårt valmanifest här

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Yvonne de Martin
Vice Kretsordförande