Närdemokrati – en demokrati nära dig

Linköping ska vara en plats där invånarna vet vem som är deras företrädare och vem man kan vända sig till vid problem, förslag eller funderingar om och i närområdet. I kommunen ska alla invånare känna att deras röst blir hörd av dem som styr.

Det är dessa tankar och värderingar som decentralisering grundar sig på. Beslut ska fattas så nära människorna de berör som möjligt, helst av dem själva. Vi tror på människans förmåga att ta egna beslut. Vi vill att beslut inom de kommunala verksamheterna tas så nära de människor som berörs som möjligt. Då kan beslut som rör verksamheterna anpassas efter vad som fungerar där. Skolor är ett bra exempel: varje enskild skola har olika villkor och möjligheter, vilket innebär att lösningar för en skola inte nödvändigtvis är det bästa för en annan.

Digitalisering, öppen data och nättjänster ger förutsättningar för ökad tillgänglighet och transparens. Öppen data är information som kommunen besitter och som när den görs tillgänglig kan användas av företag och medborgare för att förbättra eller skapa tjänster och innovationer. Kommunen behöver utveckla sitt digitala arbete inom service, skola, kultur och äldreomsorg. Det stärker alla medborgares makt och möjligheter till inflytande.

Vi tycker även att det är viktigt att kommunen är transparent i sitt beslutsfattande. Invånarna ska själva på ett enkelt sätt få tillgång till olika handlingar, budgetar och beslutsunderlag för att kunna bilda sig en egen uppfattning. På så vis blir det lättare att förstå resonemangen bakom svåra beslut, men också att utkräva ansvar när något går fel. Det är en viktig demokratisk princip!

Demokratin måste också vara trovärdig och konsekvent. Den kan inte göra undantag för vissa personer eller organisationer, varken inom kommunen eller utanför den. En rättfram demokrati blundar inte för korruption, nepotism och förtryck, den utmanar sådana strukturer. Därför vill vi att Linköpings kommun ser över sina vänorts-samarbeten. Linköping ska ha demokratiskt sinnade partners annorstädes.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Dagens geografiska utskott bör utvecklas för att inkludera medborgare och föreningslivet och ha viss beslutanderätt vad gäller lokala angelägenheter.
  • Samarbeten utomlands ska gynna kommunens medborgare och demokratin.
  • Kommunen ska bli ledande på öppen data. En del av detta är att skapa en interaktiv kommunbudget.

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Carin Ahlsén
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.