Förtroendevalda 2021

Bild

För mer information - se kontaktpersoner

För nya medlemmar, eller nya intresserade med en centersjäl - det finns möjlighet att ta del av flertalet möten som respektive grupper är med på. Det finns också möjlighet att visa sitt intresse att skapa eller vara med i en arbetsgrupp. Kontakta gruppledare eller politisk sekreterare vid intresse att bidra till i stor eller liten skala.


Gruppledare
Sten Westberg

Politisk sekreterare
Felix Grönqvist

Kretsstyrelsen
Ordförande: Lars Carlsson
Vice ordförande: Maria Persdotter
Kassör: Sten Westberg
Sekreterare: Stefan Hedlund
Ledamot: Karin Westberg
Ledamot: Safaa Alsawah
Ledamot: Mats Jonsson

Suppleant: Raed Elshabrawi
Suppleant: Magnus Hellqvist

Valberedningen
Thomas Säfström

Kommunfullmäktige
Jan Arvidsson. ledamot
Elin Karlsson, ledamot
Sten Westberg, ledamot
Lena Berglert, ledamot
Bengt-Åke Karlsson, ersättare
Lars Carlsson, ersättare

Kommunstyrelsen
Jan Arvidsson, ledamot

Bildningsnämnden
Karin Westberg, 1:e vice ordförande
Ann Rickardsson, ersättare

Kultur och fritidsutskottet
Karin Westberg, ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden
Mats Jonsson, ersättare
Peter Fröberg, ersättare

Socialnämnden
Lena Berglert, ledamot

Tekniska servicenämnden
Bengt-Åke Karlsson, ordförande

Valnämnden
Lars Carlsson, 1:e vice ordförande

Vatten & avfallsnämnden
Bengt-Åke Karlsson, ledamot

Överförmyndarnämnden
Birgitta Gunnarsson, ledamot (Mjölby)
Ove Bäck, ledamot (Ödeshög)
Lena Berglert, ersättare

Ombud som ordinarie till distriktstämman.
Maria Persdotter, Sten Westberg, Lena Berglert, Bengt-Åke Karlsson, Lars Carlsson, Karin Westberg, Krister Karlsson, Rita Sparrefors Axelsson. Ersättare: Ann Rickardsson, Peter Fröberg, Elin Carlsson, Thomas Säfström, Mats Jonsson, Raed El shabrawi, Safaa Alsawah.

Ombud till vuxenskolan
Lars Carlsson, Ordinarie
Karin Westberg, Ersättare
Stefan Hedlund, Ersättare

Revisorer
Krister Pettersson, Ordinarie
Sven-Inge Levin, Ordinarie
Elin Carlsson, Ersättare

Arbetsgrupp: Nominering
Thomas Säfström
Safaa Alsawah
Raed El shabrawi
Rita Sparrefors Axelsson
Ann Rickardsson
Elin Carlsson

Arbetsgrupp: Valplattform
Sten Westberg
Maria Persdotter
Karin Westberg
Lars Carlsson

Arbetsgrupp: Platen
Maria Persdotter
Sten Westberg

Arbetsgrupp: Integration
Safaa Alsawah
Raed El Shabrawi
Karin Westberg
Mats Jonsson
Carina Lund

Arbetsgrupp: Nya medlemmar
Lars Carlsson
Maria Persdotter
Sten Westberg

Arbetsgrupp: Trivsel
Karin Westberg
Maria Persdotter
Stefan Hedlund

Arbetsgrupp: Campus
Maria Persdotter
Stefan Hedlund

Arbetsgrupp: Digitala medier
Stefan Hedlund
Felix Grönqvist
Maria Persdotter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.