Motala
Centerpartiet lokalt

Felix Grönqvist

Personbild


Ombudsman Centerpartiet Östergötland

Politisk sekreterare Motala

För ärenden gällande Motala kommun, kontakta mig på felix.gronqvist@motala.se
För ärenden gällande Centerpartiet Östergötland, kontakta mig på felix.gronqvist@centerpartiet.se

Kontakta Felix Gronqvist

Kontakta Felix

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....