Kvinnoföreningen Next Step tilldelas årets utmärkelse inför internationella kvinnodagen!

Årets utmärkelse för god samhällsinsats tilldelas den internationella kvinnoklubben Next Step i Norrköping. Utmärkelsen utdelas av Centerpartiet som varje år uppmärksammar en organisation, företag eller enskild person inför den internationella kvinnodagen.

-Vill vi uppmärksamma Next Step i Norrköping därför att de på olika sätt hjälper utländska kvinnor att komma in i det svenska samhället. Det kan ofta vara svårt att komma till ett nytt främmande land, utan nya språkkunskaper och utan kunskap om en annorlunda kultur och levnadssätt. Då är det extra viktigt att få hjälp och stöd, menar Kerstin Sjöberg, ordförande för centerpartiet i Norrköpings kommun.

Kvinnoklubben Next Step bildades 2008. Föreningens långsiktiga målsättning är att skapa ett Kompetenscentrum dit nyanlända kvinnor ska kunna vända sig till för att få råd och stöd i sin etableringsprocess i Sverige.

Ett annat syfte är att identifiera hinder och möjligheter för integration. Det är därför viktigt att kvinnor som är etniskt svenska eller har bott här en lång tid engagerar sig i arbetet.

- Det är viktigt att kvinnors kunnande och engagemang tas till vara när man kommer till Sverige. Annars är risken uppenbar att kvinnorna halkar efter både vad gäller arbetsmarknad, ekonomisk trygghet och sociala kontakter, menar Kerstin Sjöberg.

- Next Step visar på ett praktiskt handlande och bjuder in kvinnor från alla världens hörn. Deras arbete är särskilt värt att uppmärksammas just på den internationella kvinnodagen, avslutar Kerstin Sjöberg.