Skandal att kommunen hanterar seriösa företagare på detta vis!

Sverige har fantastiska krogar, kaféer och klubbar. Men vi har också en historia av för mycket centraliserat beslutsfattande och för lite närodlade lösningar. Det är för dyrt, krångligt och tråkigt att vara företagare. Särskilt i krogbranschen. Många krångliga regler och höga kostnader riskerar att leda till för få jobb och för låg tillväxt i en bransch som har stora möjligheter.

Centerpartiet i Norrköpings kommun rasar över kommunens sätt att hantera kommunens företagare.

- Det är pinsamt att kommunen kan hantera seriösa företagare på detta vis.  Sedan undrar man varför man får dåliga resultat i mätningar över kommunen företagsklimat.  Det säger ju sig själv när man gör så här, säger oppositionsrådet Karin Jonsson.

- Det måste finnas en flexibilitet och en kreativitet i tillståndsärenden för att kunna förena både krogar, trafik och handikappanpassningar. Här måste kommunen ta ett omtag i hela den här frågan, säger Karin Jonsson

Genom landsbygdsminister Eskil Erlandsson har centerpartiet tagit fram förslag som ska underlätta och förenkla för företagarna – dem borde de kommunen ta och försöka att använda sig av så att vi blir en företagarvänlig kommun, avslutar Karin Jonsson.

Nedan förslagen i korthet.

För mer information kontakta oppositionsrådet Karin Jonsson på telefon 073-205 42 60.

En särskild folder har sänt ut till våra matföretagare i kommunen -folder i pdf , 298.3 kB.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. 
- * - * - * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- * - *- *
Centerpartiets förslag:

  1. Avskaffa kravet på danstillstånd. Restaurangägare ska inte kunna straffas för att det uppstår spontandans i deras lokaler.
  2. Förenkla och förtydliga inspektioner och kontroller.
  3. Förenkla processen kring serveringstillstånd.
  4. Skapa goda villkor för uteserveringar.
  5. Genomför gårdsförsäljning av öl och vin i pilotlän.
  6. Behåll den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga och den låga momsen på restaurangbesök.
  7. Fortsätt regelförenklingsarbetet inom ”Sverige – det nya Matlandet”.

Vill du läsa mer gå till www.spontandans.com