Värdprogram för företag i skolan

Anna Edebo

Vi behöver flere förebilder i skolan och jag är säker på att näringslivet vill hjälpa till.  Deras framtid hänger på att det finns kompetent arbetskraft att rekrytera.

På Hagaskolan i Norrköping är idag 20% av eleverna i varje årskurs under godtagbara nivåer i ämnet matematik. 20% av niorna är idag inte behöriga att läsa vidare på gymnasiet. Hälften av dessa skulle bli behöriga om de kunde få ordning på matematikbetyget. Hagaskolan är inte unik för Norrköping, utan detta är ett generellt problem.

Alla ungdomar som lämnar nian med F i matte är ett misslyckande. Då tänker jag inte bara på ungdomen själv som måste kämpa med sin självbild, utan också på hela den gemensamma satsning som lärarna och vi skattebetalare gjort för att ungdomarna ska klara de mest grundläggande färdigheterna. Det här är inte uthålligt. Barnen är vår framtid. Ungdomarna i högstadiet ska näringslivet i Norrköping anställa inom några få år. Ungdomarna behöver ha självförtroende och en tro om sig själva att de är kapabla. Deras vägval efter nian påverkar oss alla. Deras inställning till framtiden medan de pluggar smittar av sig. Vi måste ge dem framtidstro, en vilja att vara med och bygga laget Norrköping!

Det är här näringslivet kommer in i bilden. Norrköping har fantastiska företagare. Bland dessa finns det mängder av kvinnor och män som kan förmedla just lusten och glädjen i att lösa en ekvation eller förmedla den uthållighet som krävs för att träna, öva och repetera till dess hjärnan ger med sig och kopplar de nya nervbanorna som behövs för att lösa uppgiften.

Vi behöver fler förebilder i skolan och jag är säker på att näringslivet vill hjälpa till. Deras framtid hänger på att det finns kompetent arbetskraft att rekrytera. Jag vill att kommunen upprättar ett värdprogram för företag mot skolor. Som värdföretag kan man göra en mängd saker för skolan. Exakt vad är det dock bäst att överlåta till ett samråd med de som kan verksamheten bäst – rektor och dennes utvecklingsgrupp. Men för att ta ett exempel, bara att komma och följa med under ett antal dagar i skolan skulle vara oerhört värdefullt. Detta skulle bidra till att lösa ett av de bakomliggande problemen - inte tillräcklig studiero. Eleverna måste få känna trygghet och lugn på sin arbetsplats. Att det finns potential till en mycket bättre upplevelse inom detta område inses lätt genom att titta på skolverkets senaste rikstäckande enkät vänd till elever. Samma stora gap till upplevd trygg nivå går för övrigt att skönja i hela riket.

Det viktiga är att representanter från näringslivet visar att de bryr sig, att de (också) vill att det ska gå bra för varje enskild individ i Norrköpings skolor. Att det är något vi alla tjänar på. Så därför föreslår jag att kommunens näringslivskontor börjar med att bjuda in till dialog i frågan. Hur stort är intresset från företagen?

Kom igen Norrköping, kan vi vinna SM-guld i fotboll kan vi bygga laget Norrköping i skolan också.

Anna Edebo