Centerpartiets kommunkrets uppvaktar lokal kvinnlig företagsledare 

Med anledning av Internationella kvinnodagen den 8 mars har Centerpartiets kommunkrets i Norrköping uppmärksammat en lokal kvinnlig företagsledare.

Kvinnors företagande har identifierats som en viktig faktor för både jämställdhet och ekonomisk utveckling. Idag beräknas endast 30 procent av de svenska företagen drivas av en kvinna och utvecklingen för fler kvinnor i ledande ställning går långsamt framåt visar statistik från Tillväxtverket.

Centerpartiet verkar för att främja kvinnors entreprenörskap och för att fler kvinnor ska våga och orka driva företag. Varje år i samband med den internationella kvinnodagen väljer därför Centerpartiet och Centerkvinnorna runt om i landet att uppmärksamma kvinnor som driver lokala företag.

I år uppvaktar Centerpartiet i Norrköpings kommun Ann-Christine Josefsson som är VD i företaget Slottshagens Behandlingscenter/Mirum Omsorg AB med tårta och diplom för att visa uppskattning för det viktiga arbete hon bedriver som företagarsledare.

Ann-Christine Josefsson har under hela sitt arbetsliv som sjuksköterska inom psykiatrin i Norrköping värnat om de mest utsatta i samhället. Hon har sedan 1970 talet arbetat med att stötta och hjälpa personer inom psykiatrin. 2006 fick Ann-Christine möjligheten att starta upp och utveckla Slottshagens Behandlingscenter/Mirum omsorg AB. Mirum omsorg är ett företag som har två enheter för behandling samt utslussningsverksamhet. Hon har sedan starten arbetat som VD för Mirum omsorg AB och har utvecklat verksamheten till att bli det den är dag från i stort sätt ingenting.

Hon har med stor entusiasm och mycket jobb byggt en unik verksamhet i Norrköping som vänder sig till missbrukande kvinnor med psykisk diagnos. Hon har knutit till sig en mycket kunnig och engagerad personal där bland annat två KBT-terapeuter ingår. Verksamheten har genom åren varit väldigt framgångsrik i sitt arbete vilket har mynnat ut i stora ekonomiska vinster för samhället och framför allt stora vinster för de kvinnor som genomgått behandlingen i form av ökad livskvalitet.

Ann-Christine har varit mycket målmedveten i sitt arbete med utsatta kvinnor och inte låtit motgångar bli ett hinder utan använt dessa till att bli ännu mer motiverad i sitt arbete och kämpat för att kommunernas ekonomi inte får bli ett hinder för att hjälpa dessa människor.

Ann-Christines engagemang och stora arbete inom detta område samt hennes driv som entreprenör inom en hårt pressad verksamhet kvalificerar henne till utmärkelsen.

Vi vill uppmärksamma henne som företagsledare och förebild, samt tacka för att hon är en medkraft för jämställdhet!