Centerkvinnorna har uppvaktat lokal företagarkvinna i Norsholm!

Anna Edebo och Marie Appel överlämnar diplom och tårta till Carina Alfredsson

Anna Edebo och Marie Appel överlämnar diplom och tårta till Carina Alfredsson på Athena för alla.

 

I och med att det idag är Internationella kvinnodagen har Centerkvinnorna i Norrköpings kommun traditionsenligt uppmärksamma en lokal företagarkvinna med tårta och diplom.

Kvinnor är underrepresenterade som företagare och idag beräknas endast 30 procent av svenska företag drivas av en kvinna. Utvecklingen går mycket långsamt framåt och Tillväxtverkets statistik visar på endast en marginell ökning sedan 1970-talet. Samtidigt har just kvinnors företagande identifierats som en mycket viktig faktor för både jämställdhet och ekonomisk utveckling.

Centerkvinnorna verkar för att främja kvinnors entreprenörskap och för att fler kvinnor ska våga och orka driva företag. Varje år i samband med den internationella kvinnodagen väljer därför Centerkvinnor runt om i landet att uppmärksamma kvinnor som driver lokala företag. I år uppvaktar Centerkvinnorna i Norrköpings kommun företagarkvinnan Carina Alfredsson som driver företaget Athena för alla.

Motiveringen till uppmärksammandet är:
"Carina Alfredsson som driver Athena för alla är en sann förebild. Hennes initiativkraft och företagaranda inspirerar och sprider ringar på vattnet. Vi vill uppmärksamma henne som företagare och förebild då hon gör en viktig insats för kvinnors hälsa i allmänhet och för kvinnor på landsbygd och småorter i synnerhet genom att erbjuda träning i bygdegårdar/lokaler i mindre orter. Carina utgör också ett gott exempel på kvinnligt företagande som vi vill uppmärksamma!"

Lokalen med verksamheten som Carina hyr i Norsholm ägs av David Isik och är det tidigare Församlingshemmet. När vi pratar med Carina får vi reda på att hon har massa med olika verksamheter över hela kommunen och hon har för avsikt att utveckla verksamheten i Norsholm med ytterligare aktiviteter - eventuellt riktat till barn och ungdomar med olika variationsnedsättningar. Med andra ord kommer det att hända mer saker på de olika platser som Carinas företag finns på.