Norrköping behöver alla typer av jobb

Svar till "Är låglönejobb Norrköpings framtid?" publicerad i NT den 3 maj 2019.

I en insändare i NT ställde sig Kenneth Holmberg frågande inför Norrköpings kommuns satsningar mot storlager runt om i kommunen. Skribenten fråga om Norrköping medvetet satsar just mot låglönejobb.

Statistiken för mars 2019 pekar på en arbetslöshet i Norrköping på 10 % för vuxna, 11 % för unga vuxna och i gruppen utlandsfödda hela 28,6 %. Detta ska jämföras med cirka 8 % i snitt i Östergötland och rikets i övrigt.

I mina ögon har vi inte råd att föra en akademisk diskussion om vilka jobb som är värda att satsas på. Alla jobb behövs helt enkelt. Vi behöver mer jobb av alla sorter både sådana som vi ser som en följd av vårt fina Campus här i Norrköping men även jobb som kräver mindre förkunskaper.

Ett arbete är viktigt av så många skäl, främst för den enskilde individen som genom ett arbete får ett sammanhang, får möjlighet att tjäna egna pengar vilket ger en frihet men också en stolthet. Men det är också bra för kommunen som får in mer skatteintäkter som så väl behövs för våra uppgifter inom skola, vård och omsorg.

Som Centerpartist är jag därför extra stolt över att vi fått igenom flera satsningar inom januariavtalet som kommer leda just till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för många av de grupper där arbetslösheten är hög i just Norrköping. Det rör inte minst att underlätta för små företag där fyra av fem skapas. Vi vet att Norrköping har lägre andel företagare och nyföretagare än landet i stort så dessa åtgärder kommer att spela roll också för vår kommun.

Norrköping behöver därför kraftsamla för att mer arbetstillfällen och fokus borde ligga på det istället för vilka jobb vi inte behöver.

Pia Berglund, Centerpartiet Norrköping