Vi tar ansvar för Norrköpings ekonomi

Alla kommuner och regioner har det tufft ekonomiskt på grund av kraftigt ökande behov hos både unga och äldre. Oro på grund av handelskrig och virusspridning förvärrar läget ytterligare.

Trots detta ser situationen i Norrköping något ljusare ut än när vi i höstas antog en flerårsbudget. Vidtagna åtgärder har gett god effekt och höjda statsbidrag gör att återhämtningen sker snabbare än vi tidigare trodde. Det betyder inte att vi kan pusta ut, men prognosen ser något bättre ut.

Vänsterpartiet och Moderaterna menar att de förbättrade förutsättningarna visar att de har haft rätt i den tidigare budgetdebatten. De menar att det var fel att minska bemanningsgraden inom delar av äldrevården, och att borde ha lyssnat på dem tidigare.

Ja, det är alltid viktigt lyssna. Men om vi hade gjort som de ville och avstått från neddragningar och effektiviseringar, då hade vi haft kvar samma obalanser och situationen hade varit fortfarande varit ohållbar. Om vi dessutom hade använt våra reserver för att, som Vänsterpartiet ansåg, förstärka välfärden generellt, och som Moderaterna tyckte, höja lärarlönerna kraftigt, då hade vi självklart redan förbrukat en stor del av våra reserver. Då hade vi inte kunnat göra förstärkningar vid behov och det hade gjort oss betydligt mer sårbara för oron i vår omvärld.

När oppositionen uttalar sig om Kvartettens budgetinriktning i NT den 28 februari är det lätt att få bilden att den utmanande tiden för kommunen nu helt är över. Så är inte fallet, trots att förutsättningarna har förbättrats. Det kommer att fortsätta att krävas svåra prioriteringar om vi ska klara ekonomin, fullfölja arbetet för att höja skolresultaten och klara välfärden långsiktigt. Men de hittills fattade besluten har gett goda resultat, och vi kommer att fortsätta att leda utvecklingen i den riktning som är långsiktigt bäst för Norrköping.

Karin Jonsson (C)
Lars Stjernkvist (S)

Kikki Liljeblad (S)
Olle Vikmång (S)
Reidar Svedahl (L)
Eva-Britt Sjöberg (KD)