Huskurage – räddar liv och förebygger våld!

Våld mot kvinnor har ökat under Coronapandemin. Innan pandemins utbrott hade en av tre kvinnor utsatts för våld under sin livstid. FN rapporterar nu en ökning av våld i hemmet med 30% världen över. Enligt BRÅ anmäldes 14 100 misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige under första halvåret 2020, en ökning med fyra procent jämfört med samma tid 2019.

Det är 2 350 kvinnor som blir slagna i månaden.

542 i veckan.

77 kvinnor om dagen.

3,22 kvinnor i timmen.

1 var 18:e minut.

Och det är bara de som vågade anmäla.

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, därför finns Huskurage.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Rung, som båda arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete.

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg då någon far illa.

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage. Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av att:

  • Knacka på hos grannen.
  • Vid behov hämta hjälp av andra grannar.
  • Ringa polisen vid situationer som upplevs som akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld – genom civilkurage i husen där vi bor.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av Centerkvinnornas största jämställdhetspolitiska mål. Centerkvinnorna i Norrköpings kommun vill därför att Huskurage eller liknande koncept införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.

Centerkvinnorna i Norrköping kommer att skicka julkort till de större privata fastighetsägarna i Norrköping, och till Hyresbostäder, med ett förslag om att införa Huskurage. Ta gärna upp det själv med din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

För ett varmare, tryggare, friare Norrköping fritt från våld.

Centerkvinnorna i Norrköping
Styrelsen / Anna Edebo, Ordförande