Valet 2022 blir ett ödesval för jämställdheten

I valet 2022 kommer frågan om jämställdheten vara en viktig fråga. Vi ser hur det i länder Europa men även flera delstater i USA blir svårare för kvinnor och deras rättigheter inskränks. Även i Sverige finns politiska partier som inte ser de problem som finns i vårt land när det gäller kvinnors rättigheter. Centerpartiet är ett parti som står upp för kvinnors rätt och rätten till ett jämlikt samhälle.

Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter.

Klicka på länkarna och läs om vilka frågor som vi ser som viktiga för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Är fri abort verkligen en självklarhet i Sverige?

Är föräldrapeng verkligen en självklarhet i Sverige?

Är jämlik vård verkligen en självklarhet i Sverige?

Är samkönade äktenskap verkligen en självklarhet i Sverige?

Är trygghet i hemmet verkligen en självklarhet i Sverige?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.