Norrköping
Centerpartiet lokalt

Kerstin Sjöberg

Personbild


Ersättare av Kommunfullmäktige

Ledadmot av Regionfullmäktige
Ersättare i Regionstyrelsen
Ledamot av Regionstyrelsens utskott personal – och kompetensförsörjning

Ersättare i Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB
Ersättare i Norrköping Norrevo Fastigheter AB