Norrköping
Centerpartiet lokalt

Lars-Olof Johansson

Personbild


Vice ordförande i Arbetsmarknads- & Vuxenutbildningsnämnden

Vice gruppledare och gruppordförande

Ledamot av kommunfullmäktige

Ersättare i kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland

Kontakta Lars-Olof Johansson

Kontakta Lars-Olof

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....